Запиши всі двоцифрові числа, які можна подати у вигляді добутку простих множників, один з яких дорівнює: а11, б13, в17, г19, д23, е29

Запиши всі двоцифрові числа,які можна подати у вигляді добутку простих множників, один з яких дорівнює: а)11, б)13, в)17, г)19, д)23, е)29.

 • а) 22=2*11; 33=3*11; 55=5*11; 77=7*11;

  б) 26=13*; 39=3*13; 65=5*13; 91=7*13;

  в) 34=2*13; 51=3*17; 85=5*17;

  г) 38=2*19;57=3*19; 95=5*19;

  д) 46=2*23; 69=3*23;

  е) 58=2*29; 87=3*29


See also: