Класифікуйте наведені статистичні показники за аналітичною функцієюабсолютні, відносні, середні величини:1 вироблено електричної енергії атомними елек

класифікуйте наведені статистичні показники за аналітичною функцією(абсолютні, відносні, середні величини):
1) вироблено електричної енергії атомними електростанціями за рік кВт-год;
2) частка атомних електростанцій у загальному обсязі виробництва електроенергії, %;
3) вир-во електроенергії на душу населення за рік, кВт-год;
4) площа мисливських угідь на кінець року, тис. га;
5) площа сільськогосподарських угідь в розрахунку на одне фермерське господарство, га;
6) приріст експорту феросплавів за рік, тис. т;
7) частка феросплавів у загальному обсязі експорту продукції металургійної промисловості, %;
8) приріст прямих іноземних інвестицій за рік, тис. т;
9) темпи приросту інвестицій в основний капітал, у % до попередньго року;
10) співвідношення міського і сільського населення;
11) кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 000 чол. населення;
12) середня тривалість перебування хворого на ліжку (МОЗ), днів;
13) співвідношення фактичного рівня споживання м`ясопродуктів на одну особу до рекомендованої норми, %.

 • абсолютные, пункты

  1,3,4,5,6,8,10,11

  относительные, пункты

  2,7,9,13

  средние

  12

  Абсолютные величины отображаются в конкретных еденицах и отображают прирост/убыль либо факт.

  Относительные - это результаты сравнения двух абсолютных величин и зачастую выражаются в %

  Средние - это как среднеарифметическое- суммирование показателей и деление на кол-во суммируемых величин


See also: