Решите что можете

решите пожалуйста что можете :)

 • решение первого задания: 

 • 1) При х=17

  y=(11-68)/3

  y=-19

  При х=8

  y=(11-32)/3

  y=-7

  при х=-4

  y=(11+16)/3

  y=9

  при y=37

  (11-4x)/3=37

  -4x=100

  x=-25

  при y=0

  11-4x=0

  x=11/3

  x=2.75

  2) при х=8.5

  y=-0.3*8.5

  y=-2.55

  при y=4.2

  4.2=-0.3x

  x=-14

  а график сама

  3) y=1.4x

  Через точку А(2.5;3.5)

  3.5=1.4*2.5

  3.5=3.5 значит проходит

  Через точку B(-0.015;-0.021)

  -0.021=1.4*(-0.015)

  -0.021=-0.021 значит тоже проходит

  4) X      -3          -2         -1          0         1         2        3        4        5

      Y       3         3.75        4           4       3.25     2        1.5     2        3

   


See also: