Способи набуття і припинення громадянства

способи набуття і припинення громадянства

 • Набуття громадянства України:

  1) за народженням

  2) за територіальним походженням

  3) внаслідок прийняття до громадянства

  4) внаслідок поновлення у громадянстві

  5) внаслідок усиновлення

  6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сімю або передачі на виховання в сімю патронатного вихователя

  7) внаслідок встановлення над особою, визнанью судом недієздатною, опіки

  8) у звязку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

  9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

  10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами

   

  Припинення громадянства України:

  1) внаслідок виходу з громадянства України (коли людина постійно проживає за кордоном

  2) внаслідок втрати громадянства України (набуття громадянства іншої держави)

  3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України


See also: