, !I. Верховная Рада УкраиныII. Органы местного самоуправления1. Как формируются2. Состав численный, партийный3. Минимальный возраст

Пожалуйста, помогите!!

I. Верховная Рада Украины

II.Органы местного самоуправления

1. Как формируются

2. Состав (численный, партийный)

3. Минимальный возраст кандидатов

4. На какой основе работают (статус депутатов)

5. Полномочия

 • 1. Верховная Рада Украины - єдиний законодавчий орган в Україні.

   

  2. Конституційний склад Верховної Ради України - 450 депутатів, які обираються шляхом таємного голосування строком на 5 років.

   

  3. Народним депутатом України може бути людина, яка досягла 21 року та проживає на Україні протягом останніх 5 років.

   

  4. Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією України та законами України. Повноваження депутата здійснюються на постійній основі та не можуть мати іншого місця роботи.

   

  2. Органи місцевого самоуправління:

   

  1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.


  Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

   

  2. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

   

  3. Мінімальний вік - 21 рік.

   

  До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років.

   

  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.


  4. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

   

  Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

   

  Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.


  5. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.


  Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

   


See also: