Етапи законодавчого процесу

етапи законодавчого процесу

 • - внесення підготовлених і належним чином оформлених законопроектів, а також розгорнутий коментар запропонованого тексту майбутнього закону, перелік актів, що втрачають силу з прийняттям нового закону тощо.

  -У Верховній Раді проект розглядається та обговорюється відповідними комітетами, де вирішується питання про готовність проекту, доцільність його прийняття.

  - Комітети готують проект до другого читання. Допрацьований проект разом з пояснювальними матеріалами знову подається депутатам.

  - Включення законопроекту  до порядку денного.

  Законопроект обговорюється в трьох читаннях: концептуально, постатейно, а потім по розділах і в цілому.

  -  Верховна Рада приймає рішення про схвалення проекту в першому читанні або доручає відповідним постійним комісіям доопрацювати проект і внести його на розгляд Верховній Раді. Можливе й інше рішення: проект відхиляється і направляється на доопрацювання.


See also: